Skip to Content

Victor Van de Walle (1849-1926). Lezing door Mw. Greet Geypen, schepen van de stad Mechelen

Over de geschiedenis van het liberalisme in Mechelen is weinig opzoekwerk verricht. In tegenstelling tot de geschiedenis van de socialistische en de katholieke stromingen bestaan er omzeggens geen naslagwerken over de Mechelse Liberale partij in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Deze leemte vult Greet Geypen op met haar boek:"Liberalisme in Mechelen. Historische schets  van het liberalisme en de Liberale Partij in Mechelen van 1830 tot 1961".

Victor Van de Walle was één van de prominente liberale politici die in deze periode een lokaal mandaat combineerde en afwisselde met nationale politieke verantwoordelijkheid. Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de persoon Victor Van de Walle en wordt zijn politieke carrière gekaderd in het bredere verhaal van de Liberale Partij in Mechelen.

De lezing gaat zoals gewoonlijk door in de leeszaal van het Mechelse stadsarchief op de derde verdieping en is uitsluitend toegankelijk voor de leden van Kring en genodigden.

Spreker(s): 
Greet Geypen
Mw. Greet Geypen behaalde haar licentiediploma in Geschiedenis, met specialisatie Nieuwste Tijden, aan de Universiteit Gent in 1999 en volgde nadien nog Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politieke Wetenschappen in Louvain-la-Neuve. Ze is thans Mechels schepen van Openbare Werken en Landbouw.
Datum: 
woe, 26/05/2010
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal stadsarchief


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina