Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Grégoire Orban de Xivry

Jonkheer Grégoire Orban de Xivry (Bonheiden 31/10/1929- Evere 25/11/2020) was lid van onze Kring sinds 1982.

Eric MAES

Eric Maes (+6/09/2020)was lid van de Kring sinds 2011.

Maurits Delbaere

Maurits Delbaere (Mechelen 1930-21/08/2020 Boechout) bracht als Jezuïet een groot deel van zijn leven door in Congo. Vanwege zijn historische kennis zetelde hij rond 2000 in de Stedelijke Commissie voor Monumentenzorg van zijn geboortestad. In 2002 schreef hij in de Handelingen een artikel over Anna Boleyn te Mechelen.

Walter Schaltin

Walter Schaltin (Muizen 3/02/1936-Bonheiden 3/08/2020) is overleden op 84 jarige leeftijd. Hij was lid van onze Kring sinds 1971.
Hij verleende zijn medewerking aan diverse publicaties over zijn geboortedorp Muizen.

Cyriel Laenens

Cyriel Laenens (Antwerpen 4/07/1927-Mechelen 15/04/2020) was oud-leraar aan de TSM en lid van onze Kring sinds 1970.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina