Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

de Meester de Ravestein

 - Baron Christian de Meester de Ravestein (Sint-Gillis 30/03/1940-4/03/2023) was lid sinds 1993.

Alfons Selleslagh

Alfons Selleslagh (Mechelen 8/04/1935-Duffel 22/11/2022), priester-deken van Hanswijk, was lid van 1995 tot 2016.

Jozef Colpin

Jozef Colpin (Mechelen 18/10/1947-Hombeek 14/08/2022),Ere-magistraat en lid van onze Kring sinds 2005.

Henri Sprangers

We melden het overlijden van oud-kolonel Henri Sprangers (Merksem 4/06/1927- Mechelen 4/08/2022), gewezen bestuurslid van onze Kring van 1982 tot 1995. Hij was ook actief in de Vlaamse Vereniging voor Familiekunde.

Pol Van Hoof

Pol Van Hoof (Mechelen 22/09/1948- Bonheiden 6/06/2022) was nog maar lid sinds 2015, maar hij was tevoren al in verscheidene verenigingen actief zoals de Toneelstudio Sint-Gummarus en als figurant in de Hanswijkprocessie.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina