Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Frans Waegemans

 Frans Waegemans (°Duffel 23/06/1925- +Mechelen, 21/09/2014) was lid van de Kring sinds 2001.

Gilbert Verbruggen

Gilbert Verbruggen (°Londerzeel, 8 december 1928 - †Bonheiden, 13 juni 2014) was parochiepriester op rust van Sint-Pieter en Paul. Hij was lid van onze Kring sinds 1972.

Karel Mannaerts

Karel Mannaerts (°Oudergem, 9 mei 1922 - †Mechelen, 14 augustus 2014) was licentiaat Germaanse filologie en oud-leraar. Hij was Germanist in Carlsbourg, Vilvoorde en Mechelen en oud-bestuurslid van het Algemeen Nederlands Verbond (A.N.V.) afdeling Mechelen. Karel Mannaerts was een heel trouw lid van de Kring. Bij uitzondering miste hij een lezing of activiteit . Hij publiceerde in de Handelingen van de Kring verschillende bijdragen: Een Normandisch getijdenboek in Mechelen (1987), Het testament van Pieter Cornelius Struyf (1994), Notarissen in Mechelen in de veertiende eeuw (1997), De bibliotheek van raadsheer Pierre Lapostole (+1532) (1999), De bibliotheek van Hendrik Gijsbrechts (2002), Notarissen in Mechelen van 1401 tot 1531 (2004) en Boeken in Mechelen in het tweede kwartaal van de 16de eeuw (2007). Karel was ook altijd bereid om een helpende hand te reiken bij het houden van de balie bij de Internationale Antiquarenboekenbeurs, waaraan de Kring traditioneel haar medewerking verleent.

Karel Mannaerts was lid van onze Kring sinds 1975.

Hendrika Francisca Toeback

Hendrika Francisca Toeback (°Schaarbeek, 29 maart 1942 - †Mechelen, 29 mei 2014), weduwe van Joris F. Van de Cauter, was gewezen lerares Germaanse Talen aan het Athénée André Vésale en het Athénée Royal Bruxelles 2. Zij was gewezen gids aan de stad Mechelen (1982-2012) en lid van verscheidene Mechelse culturele verenigingen. Hendrika Francisca Toeback was lid van onze Kring sinds 1992.

Rita Moeremans-Vervliet

Rita Moeremans-Vervliet (°Mechelen, 28 juni 1928 - †Mechelen, 14 april 2014) was licentiate geschiedenis. Zij was een zeer trouw lid van de Kring en dat sinds 1946.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina