Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Julien Béart

Julien Béart (°Mechelen, 1 april 1924 - † Mechelen, 12 mei 2013) was lid van onze Kring sinds 1986.

Frans Van der Vorst

Frans Van der Vorst (°Mechelen, 16 april 1926 - † Bonheiden, 8 augustus 2013) was lid van onze Kring sinds 1979. In 1964 was hij de eerste en zeer bezielde voorzitter van de Mechelse Oudervereniging voor de Moraal, waarvan hij de medestichter was. Hij stichtte of ondersteunde of hielp zowat elk vrijzinnig initiatief dat in Mechelen werd opgestart, o.m. het Vrijzinnig Jeugdatelier en Melemo (Mechelse Leerlingen Moraal). Voor al zijn verdiensten voor de georganiseerde vrijzinnigheid ontving hij in 2007 de Mechelse Geuzenpenning.

Alfons Jacobs

Alfons Jacobs (°Rillaar, 6 maart 1926 - †Bonheiden, 16 juni 2013). Hij was dokter en lid van onze Kring sinds 1969.

Willem Van den Steene

Willem Van den Steene (°Schaarbeek, 29 januari 1920 - †Mechelen, 21 maart 2013) was doctor in de rechten en licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren. Hij was erebibliothecaris van het Parlement. Willem Van den Steene was een trouw lid van de Kring en dat sinds 1951.

Simone Gabriëlla Elisa Verhamme

Simone Gabriëlla Elisa De May-Verhamme (°Borgerhout, 22 september 1926 - †Rijmenam, 14 maart 2013). Zij was lid van onze Kring sinds 1989.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina