Skip to Content

Agenda

Bezoek aan de Heemkring "Het Molenijzer" te Putte

Rondleiding met een gids en een hapje!

Heemkring Het Molenijzer vzw werd opgericht op 27 oktober 1966 door onder andere Jozef Weyns, de bezieler, stichter en conservator van het Openluchtmuseum Bokrijk. De naam Het Molenijzer verwijst naar het wapenschild van de gemeente Putte waar drie molenijzers in voorkomen. De vereniging heeft als doel het verleden van de gemeente, de omgeving en de leefwereld van onze voorouders in al zijn aspecten te bestuderen en te bewaren. In 2016 kreeg de heemkring ter gelegenheid van zijn vijftigjarig bestaan de titel van Koninklijke vereniging.

Doorheen de jaren zijn door de vrijwilligers heel wat objecten uit vroegere tijden verzameld. Zo is het museum Het Molenijzer ontstaan. Het is een knus en gemoedelijk museum. Je maakt kennis met het dagelijkse leven van het nabije en verre verleden. Tal van aspecten worden tentoongesteld: een woonkamer, een slaapkamer, oude volksspelen, wassen en plassen,... Ook ambachten, zoals de smidse of de klompenmakerij, komen aan bod. In het Deposeum van Lingerie en Ondergoed zie je de evolutie van het ondergoed van 1900 tot nu.

Na de rondleiding kan u genieten van een pannenkoek of frikandellen met krieken. (dit hapje is begrepen in de prijs; drank is zelf te betalen).

De deelnameprijs bedraagt (inkom + gids + hapje):
- 10 euro voor wie pannenkoeken bestelt (u kan op het moment zelf kiezen: met suiker, siroop, confituur of warme krieken):
- 14 euro voor wie frikandellen met krieken bestelt.

Let op: het aantal inschrijvingen is beperkt.
Inschrijving vooraf is dus noodzakelijk via mail op oudheidkundigekringmechelen@gmail.com.
Graag met vermelding van ‘PANNENKOEK’ ofwel ‘FRIKANDELLEN’

Spreker(s): 
gidsen
Datum: 
zat, 11/06/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Het Molenijzer, Heuvel 41 B, 2580 PUTTE
Toegang: 
eigen vervoer te voorzien
Meer info bij: 
Deze activiteit is ook geschikt voor kinderen

De drinkkom van Sint-Franciscus van Assisi, eeuwenlang in Mechelen, nu in Sint-Truiden

In het museum van de minderbroeders ‘De Mindere’ in Sint-Truiden wordt een bijzonder reliek van de ordestichter Sint-Franciscus van Assisi (1181/82-1226) bewaard. Het gaat om een drinkkom waaruit de heilige zelf moet hebben gegeten en gedronken. Het is daarom een bijzonder reliek dat eeuwenlang werd gekoesterd en bewaard.

De drinkkom is sinds 1982 in Sint-Truiden tentoongesteld en voordien was het object jarenlang eigendom van de minderbroeders van Mechelen. Geregeld mochten zieken in Mechelen uit deze kom drinken en dat ging nu en dan gepaard met de nodige mirakels. Al jarenlang is de drinkkom een bijzonder topstuk van het museum in Sint-Truiden. Nooit eerder is dit object aan een grondige studie onderworpen en daar is recent verandering in gekomen.

Hoe en waarom kwam dit bijzondere object in Mechelen terecht? Wat gebeurde er doorheen de eeuwen met dit reliek? En wat leren we over dit voorwerp als we een klein fragment laten dateren in het laboratorium van de radiokoolstofdatering (14C)? De lezing doet het verhaal van dit bijzondere kunstwerk uit de doeken. Verder kijk je mee over de schouders van de wetenschappers die met de nieuwste technologieën de bijzondere geheimen van dit eeuwenoud object wisten te achterhalen.

Spreker(s): 
Jeroen Reyniers
De spreker Jeroen Reyniers (°1989) is kunsthistoricus en verbonden als halftijds wetenschappelijk medewerker bij het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK) in Brussel. Zijn vrije tijd spendeert hij graag aan de studie van bijzondere relieken en reliekschrijnen in België. Daarover leest, schrijft en presenteert hij wetenschappelijke studies. Zijn onderzoek over het kommetje van Sint-Franciscus werd onlangs door Canvas Curiosa opgepikt en publiek verspreid.
Datum: 
zat, 14/05/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Het Predikheren (Openbare Bibliotheek)
Toegang: 
zaal Mandela
In samenwerking met: 
stad Mechelen

Erfgoeddag onder het thema "Rijke schoolleven en -verleden"

"Schoolreis door de tijd": De vernieuwde polyvalente zaal op de derde verdieping van het stadsarchief wordt voor het eerst opengesteld voor het publiek met als thema “schoolreis door de tijd”.
Al minstens acht eeuwen lang wordt er in de Dijlestad onderwezen en gestudeerd. Verschillende onderwijsinstellingen en oud-studenten verwierven naam en faam voorbij de stadsmuren en zelfs tot buiten de landsgrenzen. Wist je bijvoorbeeld dat de grootvader van Ludwig Van Beethoven zijn opleiding genoot hier in de Koraalschool, in de 15de eeuw opgericht door het Sint-Romboutskapittel?

Op een videoscherm wordt een 15 minuten durende film getoond, die opgenomen is op diverse locaties in de stad en ontdek je alzo de middeleeuwse en vroegmoderne wortels van het huidig Mechels schoollandschap. Tegelijkertijd worden een aantal oude originele documenten tentoongesteld.

"De schoolstrijd: een conflict in beeld": De schoolstrijd in de 19de en 20ste eeuw verliep bijzonder woelig, ook in Mechelen. Het conflict werd niet enkel in woord, maar zeker ook in beeld gevoerd. Spotprenten, karikaturen en gevatte tekeningen probeerden de tegenpartij te ridiculiseren en het eigen gelijk uit te vergroten. Historicus Herwig De Lannoy doorploegde tal van archieven op zoek naar folders, kranten en affiches die deze strijd in beeld brachten. In deze “lezing light” schetst hij een boeiend beeld van die onstuimige periode uit onze geschiedenis. Lezing in de kapel van TSM door Herwig De Lannoy.

"Muzen op posterformaat":Deze expo toont de evolutie van het Mechels kunstonderwijs in affiches. Het Stadsarchief Mechelen screende zijn uitgebreide collectie affiches, op zoek naar het concertverleden van het Conservatorium tussen pakweg 1930 en 1980. Muziekconservatorium.

Datum: 
zon, 24/04/2022
Meer info bij: 
Stadsarchief, Nokerstraat 2, van 10u00 tot 17u00
Meer info bij: 
In de kapel van de TSM, Onder den Toren 13/14, 11u en 14u
Meer info bij: 
In het Conservatorium, Melaan 5, van 10u00 tot 16u00
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Algemene Jaarvergadering en lezing, plus Lentereceptie

Onze Algemene Jaarvergadering (start om 14u30), gevolgd door een lezing (15u00)en een receptie voor de leden (16u30)in de foyer.

Omstreeks 1500 werd in Mechelen een begin gemaakt met een stadskroniek die de geschiedenis van Mechelen beschreef van in de vroege middeleeuwen tot de dood van de Bourgondische hertog Karel de Stoute in 1477. Het feit dat precies in Mechelen een traditie van geschiedschrijving ontstond die exclusief aan de eigen stad was gewijd, is bijzonder.
Een drijvende kracht achter het ontstaan van de Mechelse stadskroniek is de bijzondere rol die de stad op het einde van de vijftiende eeuw kreeg toebedeeld in de centraliseringspolitiek van de Bourgondische hertogen.


Het originele handschrift is niet meer bewaard, maar wel verschillende handschriftelijke kopieën zoals een versie door burgemeester Jan Van Wachtendonck en door Willem de Gortter (1585-1636).
Het is een mooi voorbeeld van hoe handschriften zich lenen tot het uitwisselen van ideeën in kleine kring, die te controversieel waren voor de drukpers.

Spreker(s): 
Bram Caers
Bram Caers is literatuurhistoricus van de middeleeuwen en de vroegmoderne tijd aan de Universiteit Leiden. Hij verdedigde in 2015 aan de universiteit Antwerpen een doctoraat over de Mechelse stedelijke geschiedschrijving. Sinds 2019 doet hij aan de universiteit Leiden onderzoek naar het werk en de historische context van de Mechelse rederijker Willem de Gortter.
Datum: 
zat, 12/03/2022
Uur: 
14u30
Locatie: 
Auditorium Cultuurcentrum
Toegang: 
Minderbroedersgang
In samenwerking met: 
stad Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina