Skip to Content

Dr. Raphaël De Smedt

Dr. Raphaël De Smedt (°Mechelen, 28 augustus 1941 – †Bonheiden, 13 oktober 2013) was gewezen hoofdconservator van de Koninklijke Bibliotheek van België en een eminent kenner van pictor regis Michiel Cocxie. Hij was ook een groot promotor van de kunstwerken van zijn vader Jan De Smedt (1905-1954). Hij was sinds 1996 lid van de Koninklijke Academie voor Oudheidkunde van België, waarvan hij in de periode 2005-2007 het voorzitterschap kreeg toevertrouwd. Zijn bibliografie telt vandaag méér dan 270 nummers, waarvan 15 boeken en méér dan 120 artikels.

Sinds 1956 was hij lid van onze Kring; van 1969 tot 1995 was hij secretaris en sinds 2000 ondervoorzitter. Hij was een spilfiguur in onze vereniging en heeft vele jaren zéér veel werk verricht. Hij organiseerde o.a. internationale symposia in onze stad: over Janus Secundus, de Orde van het Gulden Vlies, Michel Cocxie, over de identiteit en status van de Bourgondische hertogen en over Margareta van York.

Zijn indrukwekkend netwerk – tot in de hoogste kringen – heeft hij geduldig maar intensief en vastberaden voortdurend uitgebouwd én zorgvuldig onderhouden. De Kring kon daardoor een enorme stap voorwaarts zetten en werd op de internationale kaart gezet. De Kring plukt daar vandaag nog steeds de vruchten van. Dr. Raphaël De Smedt bewaakte o.a. ook de hoge kwaliteit van onze Handelingen, ons jaarboek. Kortom, vooral mee dankzij zijn inzet is de Kring geworden wat hij nu is!

Dr. Raphaël De Smedt bood recent wegens gezondheidsredenen zijn ontslag aan als Ondervoorzitter van de Kring. Met unanimiteit besliste het bestuur van de Kring om hem het Erevoorzitterschap aan te bieden als blijk van onze waardering en genegenheid. Op 15 augustus ll. heeft Dr. Raphaël De Smedt dit Erevoorzitterschap dankbaar aanvaard.

In de Handelingen van 2013 (deel 117) zal een uitgebreid in memoriam verschijnen.
 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina