Skip to Content

Willem Van den Steene

Willem Van den Steene (°Schaarbeek, 29 januari 1920 - †Mechelen, 21 maart 2013) was doctor in de rechten en licentiaat in de Wijsbegeerte en Letteren. Hij was erebibliothecaris van het Parlement. Willem Van den Steene was een trouw lid van de Kring en dat sinds 1951.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina