Skip to Content

Huldiging van Marcel Kocken en Herman Vermeulen met een Academische Zitting in de Raadzaal van het Stadhuis op 30 september 2012.

In 2012 bestaat de Gidsenbond Mechelen 55 jaar. Marcel Kocken, bestuurslid van onze Kring en Herman Vermeulen, sedert vele jaren ook lid van de Kring, zijn medestichters van de Gidsenbond. Zij zijn ieder 55 jaar stadsgids! Bovendien is Herman Vermeulen dit jaar 50 jaar voorzitter van de Gidsenbond, een gouden jubileum.

De Gidsenbond houdt daarom op 30 september 2012 om 10.00 uur een Academische Zitting in de Raadzaal van het Stadhuis.

Onze voorzitter Herwig De Lannoy zal voor Marcel Kocken en Herman Vermeulen vanwege de Kring een laudatio houden.

De heer Koen Cosaert, directeur van de Koninklijke Beiaardschool “Jef Denyn” en lid van de Kring, houdt een gelegenheidstoespraak over de Mechelse beiaarden en het nieuwe project “mobiele beiaard Jef Denyn”.

Aansluitend op de Academische Zitting biedt het Stadsbestuur een receptie aan in de Kolommenzaal en wordt een feestmaaltijd gehouden in ‘t Oud Conservatorium.

Voor de practische organisatie van dit evenement is inschrijving noodzakelijk, uiterlijk op 16 september 2012.

Wil u het programma vernemen van deze Academische Zitting en wil u zich inschrijven, neem dan contact op met de heer Egied Rossiau via zijn mailadres: egied.rossiau@skynet.be

U wordt talrijk verwacht op deze jubileumviering.
 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina