Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Jan Brusselmans

Jan Brusselmans (°Mechelen, 18 mei 1932 - † Mechelen, 28 februari 2010), was als kinderarts o.a. verbonden aan het Onze-Lieve-Vrouwgasthuis in Mechelen. Hij was lid van onze Kring sedert 1967.

Adolf Monballieu

Adolf Monballieu (°Brugge, 1 juni 1921 - †Mechelen, 25 mei 2010). Hij was aanvankelijk leraar aan het Koninklijk Atheneum Pitzemburg, werd licentiaat in de kunstgeschiedenis in Gent en nadien doctor in de oudheidkunde en kunstgeschiedenis. Hij was ereconservator van het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen.

Adolf Monballieu was een Breugelkenner. 

Hij was lid van onze Kring sedert 1953, ondervoorzitter van 1972 tot 1980 en raadslid van 1981 tot 1991.

Frans Vermoortel

Frans Vermoortel (°Mechelen 4 juni 1920 - †Bonheiden 26 maart 2010). Hij was gewezen directeur van de R.V.A.-Mechelen, auteur, gewezen stadsgids van Mechelen, gewezen voorzitter van de Kunstkring Edgard Tinel, gewezen voorzitter van het Comité Toren en Beiaard, lid van OKRA en lid van de Mechelse Gidsenbond.

Frans Vermoortel werd genomineerd als Verdienstelijke Mechelaar in 1993.

Hij was eveneens lid van onze Kring van 1980 tot 2001.

Hector Rombaut

Hector Rombaut (°Aalst 2 maart 1927- †Mechelen 23 maart 2010). Hij was doctor in de rechten, ere-arrondissementscommissaris en ere-provinciaal voorzitter van het Rode Kruis. Hij was lid van onze Kring sinds 1966.

Jan Pieter De Win

Jan Pieter De Win (Mechelen 7 juni 1922 - † Antwerpen 29 december 2009). Hij was lid van de vriendenkring van de krant "Het Volk" en van OKRA. Hij was lid van de Kring sinds 2002.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina