Skip to Content

In memoriam

Volgende leden ontvielen ons. Ook langs deze weg betuigt het Bestuur van de Kring zijn oprechte deelneming aan de getroffen familieleden.

Karel De Vos

Karel De Vos (°Vilvoorde, 30 januari 1921 - †Asse, 31 mei 2011), werd in Mechelen tot priester gewijd op 3 juni 1944. Hij was oud-leraar aan het Sint-Romboutscollege in Mechelen. E.H. Karel De Vos was lid van onze kring sinds 1976.

Pieter-Leopold Kerremans

Pieter-Leopold Kerremans (°Blaasveld, 14 april 1928 - †Bonheiden, 9 mei 2011), is gewezen hoofd van de Agentschappen van de Nationale Bank van België te Veurne, Dendermonde en Mechelen, ere-inspecteur-generaal van de Nationale Bank van België en stichter van CEFI (Comité voor Economische en Financiële Informatie). Hij was voorzitter en penningmeester van Het Schepenhuis vzw Mechelen en lid van het organisatiecomité Hanswijkprocessie Mechelen.

Hij was jarenlang één van de dragers van het Hanswijkbeeld. Hij maakte een bedevaart - te voet - naar Santiago de Compostella. Pieter-Leopold Kerremans was lid van onze kring sinds 1973.

Jean Verhoeven

Jean Verhoeven (°Kapelle-op-den-Bos, 6 augustus 1939 - †Mechelen, 23 februari 2011) was erehypotheekbewaarder. Hij was lid van de Kring sinds 2005.

Jozef Kiekens

Jozef Kiekens (°Mechelen, 20 augustus 1921 - †Keerbergen 8 januari 2011), was dr. jurist en ere-voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Mechelen. Hij was lid van de Kring van 1965 tot en met 2005 (dus 40 jaar).

Gustaaf Jérôme Huyghebaert

Gustaaf Jérôme Huyghebaert (°Blankenberge, 17 juli 1921 - † Hever, 11 juli 2010), was gynaecoloog - verloskundige en medestichter van de Vlaamse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie. Hij was lid van onze Kring sedert 1968.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina