Skip to Content

Linda Van Langendonck

Mevrouw Linda Van Langendonck (°Leuven, 1 mei 1959 - †Mechelen, 11 juni 2009), kunsthistorica, gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek.

Ze was als wetenschappelijk medewerker verbonden aan het provinciebestuur van Antwerpen en als stafdocente aan de Artesis Hogeschool in Antwerpen stond zij in voor de opleiding "Master in de Monumentenzorg- en Landschapszorg".

Zij publiceerde talrijke bijdragen over het beschermde cultuurpatrimonium in de provincie Antwerpen en was vele jaren stadsgids.

Ze gaf ook opleiding aan kandidaat-stadsgidsen en als lid van de Ware Vrienden van het Archief lag ze mee aan de basis van een databank die momenteel reeds een 22.000 bronvermeldingen van Mechelse huizen bevat en aldus uitgroeide tot een belangrijk en handig instrument voor ieder bouwhistorisch onderzoek in het Mechelse.

Ze was ook stichtend lid en past-president van de Soroptimist International Club-Mechelen.

Ze was lid van de Kring sinds 1985.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina