Skip to Content

Prehistorische prauw keert terug naar Mechelen!

Type: 
Mededelingenblad
Auteur(s): 
Kocken, Marcel
Jaargang: 
40
Nummer: 
3
Plaats van uitgave: 
Mechelen
Jaar van uitgave: 
2009
Pagina's: 
14 - 15

Bij het graven van de afleidingsDijle en kanalisatiewerken aan de Spuibeek (Nekkerspoel) in 1904, werd op circa 5 meter diepte een prehistorische nederzetting blootgelegd. Benevens restanten van paalwoningen, botmateriaal, potscherven en ijzeren werktuigen, vond men er ook een uit één eiken boomstam gehouwen prauw. Deze prauw is 8,40 m. lang. Ze wordt gedateerd in de periode 500–200 vóór Christus. Aldus is ze de oudste boot ooit in België gevonden. In principe behoort de hoger vermelde nederzetting tot de “La Tène”-cultuur. De bewoners ervan zouden tot de stam der Nerviërs behoord kunnen hebben.

Deze unieke prauw en de erbij ontdekten voorwerpen en artefacten werden toentertijd overgebracht naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (de “Cinquantenaire”) in Brussel. Op de persconferentie d.d. 11 maart 2009 in het Mechelse stadhuis werden een aantal toekomstplannen toegelicht.


In het bestuursakkoord 2007–2012 (Stadslijst van de Burgemeester en S.P.a.) staat letterlijk in artikel 132: “Het stadsbestuur zorg voor de terugkeer van de prauw van Nekkerspoel als oudste, indrukwekkend artefact van Mechelen. Ze zal in het Brusselpoortmuseum worden tentoongesteld”.


De prauw zal in langdurige (99 jaar) bruikleen door de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis aan Mechelen worden afgestaan. Vooraleer ze echter een definitieve plaats in de Brusselpoort krijgt, zijn er wel restauratiewerken aan de prauw nodig. Hiermede is inmiddels reeds gestart.


Vooreerst komt er een algemene reiniging: stofdeeltjes en bijenwas (van vroegere opknapbeurten) worden verwijderd door middel van solventen onder afzuiging. Voorziene duur van deze werken: 4 weken. De tweede fase betreft de eigenlijke conservatie. Hierbij wordt de prauw onder meer volledig ondergedompeld in een bad met kunsthars (PEG). Dit werk zal 3 à 6 maanden in beslag nemen. Aansluitend wordt de prauw op degelijke wijze verpakt en naar Mechelen (Brusselpoort) overgebracht.


Vermelde behandelingen gebeuren alle in het depot van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis onder toezicht van de aldaar verantwoordelijke conservator.

In het Brusselpoortmuseum wordt de prauw in een speciaal ingerichte ruimte (de Spiegelzaal) geëxposeerd. De totale kostprijs van dit project bedraagt € 31.080 (plus BTW).

In principe zou de gerestaureerde prauw nog in het najaar 2009 in de Brusselpoort worden ondergebracht. Of de voorziene unieke wijze van tentoonstellen dan reeds zal klaar zijn, blijft een open vraag.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina