Skip to Content

Gegidste rondleiding op de tentoonstelling "Uitbundig Verleden"

Teruggrijpen naar het verleden, het is iets van alle tijden. Net als vandaag was geschiedenis ook in de negentiende eeuw populair. Het is de eeuw waarin verschillende nieuwe naties ontstaan en andere zich sterker gaan profileren op het internationale toneel. Tijdens de Romantiek groeit een hernieuwde belangstelling voor de Bourgondische hertogen, van Filips de Stoute tot de roemrijke keizer Karel.
Zo treden de vijftiende- en zestiende-eeuwse Bourgondische vorsten in verschillende Europese landen opnieuw op de voorgrond. Als de aartsvaders van de Lage Landen verschijnen ze op schilderijen, in de literatuur en beeldhouwkunst. Maar het beeld van de vorsten verschilt sterk van land tot land: wat vertellen ze ons over de negentiende-eeuwse visie op het verleden? En over de manier waarop wij vandaag omgaan met onze geschiedenis?

In Uitbundig Verleden. De Bourgondiërs door Romantische ogen kijk je vanuit een hedendaagse context, met een kritische blik en een veranderend perspectief naar het verleden. De ondergrondse exporuimte van Museum Hof van Busleyden doet aan als een negentiende-eeuws monumentaal museum en toont met een zeventigtal werken het verlangen naar de grootsheid van weleer.

Uitbundig Verleden is een samenwerking tussen Museum Hof van Busleyden en het Monastère royal de Brou in Bourg-en-Bresse (Frankrijk). Bij de tentoonstelling is een catalogus uitgegeven.

De deelnameprijs bedraagt 16 euro (inkom + gids).

De activiteit wordt georganiseerd volgens de corona-maatregelen die op dat moment van kracht zijn. Mondmasker en Covid Safe Ticket zijn verplicht. Meer info op de website van het museum: https://www.hofvanbusleyden.be.

In te schrijven voor deze activiteit via mail op oudheidkundigekringmechelen@gmail.com
De inschrijving is pas definitief na storting van het inschrijvingsgeld van 16 euro per persoon op rekeningnummer BE98 9792 1727 9193 van de Kring voor Oudheidkunde Mechelen.

Spreker(s): 
Bart Stroobants
Bart Stroobants is onze gids. Hij is de curator van de tentoonstelling en schreef mee aan de catalogus. Hij is conservator van het Museum Hof van Busleyden. Als kunsthistoricus is hij vooral gespecialiseerd in de historiekunst tijdens de negentiende en twintigste eeuw. Hij publiceerde onder andere de boeken "Van brigand tot held" over de beeldvorming van de Boerenkrijg en "Mechelen bouwt" over de architectuur en stedenbouw in de stad in de ‘fifties’. Hij is voorzitter van het Speelgoedmuseum Mechelen en bestuurslid van de Kring.
Datum: 
din, 18/01/2022
Uur: 
19u00
Locatie: 
Museum Hof van Busleyden
In samenwerking met: 
stad Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina