Skip to Content

Het Hof van Cortenbach herontdekt!

Mechelen telt verschillende stadspaleizen die dateren uit de Bourgondisch-Habsburgse periode. Een daar van is het Hof van Cortenbach. Tijdens zijn lezing gaat Marcel Breckpot dieper in op de relatie tussen de toenmalige hofhouding, de familie Cortenbach, Rombout Keldermans en Jan Mone. Het in kaart brengen van die relaties levert niet alleen een boeiend verhaal op, maar illustreert ten volle het cultuurhistorisch belang van het Hof van Cortenbach voor de stad Mechelen.
Als kind keek de spreker steeds uit op de flank en de binnenkoer van dit Hof. Stiekem was er een droom om ooit dit Hof te verwerven en te restaureren. Dat laatste is hem nooit gelukt. Wel kwam er een voordracht voor de Koninklijke Kring voor Oudheidkunde, Letteren en Kunst in 1983 gevolgd door een bezoek ter plaatse en een publicatie in 1984 in de Handelingen van de Koninklijke Kring voor oudheidkunde met als titel : Het Hof van Cortenbach, een vergeten bouwwerk van Rombout Keldermans? Bevindingen welke hij nu, 34 jaar later, met het uitzetten van tijdslijnen versterkt herbevestigt.

Na de uiteenzetting van Marcel Breckpot schetst Karel Beeck, de architect die de restauratie van het Hof van Cortenbach momenteel leidt, het verloop van de restauratiewerken.

Spreker(s): 
Marcel Breckpot en Karel Beeck
Marcel Breckpot (°1954) leeft en werkt sinds 1989 in Zeeuws-Vlaanderen (NL). Hij heeft na het Sint-Romboutscollege een opleiding Hoger Kunstonderwijs genoten aan de Koninklijke Academie voor Schone Kunsten te Antwerpen met als specialisatie beeldhouwen. In diezelfde periode groeide zijn fascinatie over de historiek achter het toen erg vervallen Hof van Cortenbach.
Datum: 
din, 16/10/2018
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief, Mechelen
Toegang: 
Nokerstraat 2, 2800 Mechelen
Meer info bij: 
Leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina