Skip to Content

Trouwe leden in 2018

Het Bestuur wenst hulde te brengen aan onze "zilveren" leden van 2018 en die dus gedurende 25 jaar lid zijn (dus sinds 1993):

* Ward Adriaens
* Ward Caes
* Patrick Janssens
* Maria Van de Put-Jacobs
* Jan Van der Plas

We hebben dit jaar één "gouden" lid, dwz al 50 jaar (sinds 1968) onafgebroken lid van de kring:

* Adolf HoutekierBookmark deze website 
Bookmark deze pagina