Skip to Content

Dagboek van Doublet

Ons medelid en stadsgids Pierre Levens kon in Nederland het originele dagboek van George Rataller Doublet, die in Mechelen als rechter zetelde in het oud-schepenhuis, inzien. Doublet die afstamde van een familie van magistraten verbleef 15 maanden in Mechelen en pendelde soms over en weer naar Den Haag. Door dit dagboek krijgen wij een nauwkeurige kijk op het dagelijkse leven in onze stad tussen 1653 en 1655. Het boek omvat 256 pagina's en was voor onze leden bij voorintekening te verkrijgen tegen de gunstvoorwaarde van 14,50€ door overschrijving op BE43 1430 9642 7401 op naam van Pierre Levens met de vermelding "Mechelen na de vrede van Munster".Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina