Skip to Content

Juliette Decreus (geb. Vanliefland)

Juliette Decreus (geb. Vanliefland) (°Mechelen, 14 februari 1911 - †Mechelen, 30 januari 2013), was doctor in de letteren. ZIj maakte een internationale academische carrière als docente Franse literatuur aan de universiteiten van Leeds, Glasgow, Londen (UK), Houston-Texas (USA) en Manitoba (Canada). Na haar emeritaat keerde zij in 1985 terug naar haar geboortestad. Zij was ook auteur van dichtbundels onder de naam Vanliefland. Juliette Decreus was lid van onze Kring sinds 1993. Ondanks haar lange verblijf in het buitenland bleef zij een trouw lid.Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina