Skip to Content

André Landuyt

André Landuyt (°Gentbrugge, 5 april 1926 - †Bonheiden, 26 december 2011) was van 1952 tot 1986 leraar geschiedenis aan de toenmalige Rijksmiddelbare Jongensschool in Mechelen. Hij was redactielid van "Geschiedenis in het Onderwijs", een tijdschrift voor geschiedenisonderwijs en sociale vorming en van "Clio", een "krant van heden over de wereld van gisteren". Hij was opsteller van de lessen "geschiedenis van België" voor de Dienst Schriftelijk Onderwijs bij het Ministerie van Onderwijs.

André Landuyt was onafgebroken lid sinds 1955 van de Kring en hij was bibliothecaris in het bestuur van de Kring van 1956 tot 1961.

 Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina