Skip to Content

Agenda

Bezoek aan de tentoonstelling "Roep om Rechtvaardigheid"

Een zeventigtal werken uit de Nederlanden van de 15de tot de 17de eeuw rond het thema Rechtspraak (rechtvaardigheid en onrecht) werden voor deze tentoonstelling samengebracht.
Men bekwam hiervoor bruiklenen uit vermaarde musea zoals het Prado te Madrid of de Gemäldegalerie te Berlijn.
Quinten Metsijs, Maarten de Vos, Marinus van Reymerswale, Rubens en Van Dijck zijn enkele van de ronkende namen op deze tentoonstelling.

.

Inchrijven doe je door een mail te sturen en het bedrag van 12,00euro per persoon (inkom + gids) te storten op rekening IBAN: BE98 9792 1727 9193 van KKOLKM, 2800 Mechelen met de melding "Tento Hof van Busleyden"

Vooraf inschrijven voor 18 april
Reageer snel, want het aantal plaatsen is beperkt!

De rondleiding duurt ongeveer één uur.
Datum: 
zat, 28/04/2018
Uur: 
om 15u00
Locatie: 
Hof van Busleyden
Toegang: 
Sint-Jansstraat 2a, 2800 Mechelen
In samenwerking met: 
stadsbestuur van Mechelen

Veel vraagtekens en weinig uitroeptekens. Het monumentale schilderij van de openingszitting van het Parlement van Mechelen (1474).

In het kader van de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid. Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden’ past het om een woordje te zeggen over dit iconische schilderij. Alhoewel het niet getoond wordt op de tentoonstelling zelf, komt het toch aan bod in de catalogus. Spreker heeft daaromtrent opzoekingen verricht in de literatuur en in verschillende archieven teneinde meer te weten te komen over auteur, datering en context. Zijn bevindingen zal hij tijdens de lezing in primeur meedelen.

Jan Coessaet, Plechtige openingszitting van het Parlement van Mechelen onder Karel de Stoute, Hertog van Bourgondië, op 3 januari 1474, in het Schepenhuis te Mechelen, s.d., Mechelen – Museum Hof van Busleyden

Spreker(s): 
Paul De Win
Paul De Win (°1952) is doctor in de rechten op proefschrift en licentiaat geschiedenis (middeleeuwen), rechtshistoricus, rechtsarcheoloog en specialist inzake de hogere klassen in de Bourgondische Nederlanden van de vijftiende eeuw. Hij is lid van het wetenschappelijk comité van de tentoonstelling en verleende zijn medewerking aan de catalogus. Hij was van1994 tot 2002 raadslid en van 2002 tot 2010 voorzitter van de Kring.
Datum: 
din, 20/03/2018
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, Nokerstraat 2, Mechelen
Toegang: 
Leeszaal, 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Roep om rechtvaardigheid

Recht en onrecht in de kunst van de Nederlanden (1450-1650)

Wat is rechtvaardigheid? Wat is onrecht? Hoe brengen we het ene in de praktijk en beletten we het andere? Kunnen we het recht voor iedereen op dezelfde manier laten gelden? Het zijn vragen die filosofen, juristen, politieke denkers en kunstenaars al sinds de Oudheid bezig houden en die in onze steeds complexer wordende geglobaliseerde wereld een grote actualiteitswaarde hebben.

In de vroegmoderne Nederlanden speelden de beeldende kunsten een opmerkelijke rol in het denken over recht en onrecht. Stadsbesturen lieten grote meesters als Rogier van der Weyden, Dirk Bouts en Peter Paul Rubens zogenaamde gerechtigheidstaferelen maken. Deze werden opgehangen in ruimtes waar recht werd gesproken en moesten rechters aanzetten tot een rechtvaardig oordeel. Vrouw Justitia duikt, in allerlei variaties en combinaties, op in de beeldende en decoratieve kunsten. De zestiende-eeuwse prentkunst klaagt op indringende wijze de wreedheden aan van de Reformatie en Inquisitie en de kolonisatie van de Nieuwe Wereld.

Recht en onrecht in de Nederlandse kunst tussen het midden van de 15de en het midden van de 17de eeuw is het centrale thema van de tentoonstelling "Roep om rechtvaardigheid". Kunst en rechtspraak in de Bourgondische Nederlanden, een samenwerking tussen het Museum Hof van Busleyden in Mechelen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (Museum Hof van Busleyden, 23 maart tot 24 juni 2018). De lezing schetst een beeld van de rijkdom en variatie aan werken die op de tentoonstelling te zien zullen zijn en situeert die tegen de bewogen politieke, religieuze en culturele achtergrond waarin ze zijn ontstaan.

Spreker(s): 
Samuel Mareel
Als specialist in de literatuur- en cultuurgeschiedenis van de Bourgondische Nederlanden schreef dr. Samuel Mareel o.a. Voor vorst en stad. Rederijkersliteratuur en vorstenfeest in Vlaanderen en Brabant (1432-1561). Hij werkt als curator voor de stad Mechelen en het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen aan de tentoonstelling ‘Roep om Rechtvaardigheid’. Daarnaast is hij ook curator van het Museum Hof van Busleyden. Mareel is tevens als gastdocent verbonden aan de vakgroep letterkunde van de Universiteit Gent.
Datum: 
din, 20/02/2018
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen
Toegang: 
Nokerstraat 2
Meer info bij: 
Maximum 50 zitplaatsen
In samenwerking met: 
stadsbestuur Mechelen

Overrompeling van het stadhuis!

Onze algemene jaarvergadering, gevolgd door een filmvertoning over het "Proces van de beulen van Breendonk", afgelopen zaterdag 20 januari was wellicht de meest succesvolle activiteit van de laatste jaren.

Door de ruime media-aandacht op de regionale televisie RTV, op "Mechelen blogt", "radio Reflex" en een uitvoerig persartikel in het "Laatste Nieuws" bleek al vlug dat de belangstelling massaal was.
Om 14u30 zat het publieksgedeelte van de raadszaal al volledig vol, en werd er in allerijl beslist om ook de banken van de gemeenteraad open te stellen voor de toehoorders. Om 15u00 telden wij ongeveer 170 toehoorders en werd de toegang noodgedwongen gesloten wegens volzet.
Ook de aanwezige schepenen Marc Hendrickx en Björn Siffer waren onder de indruk van zulk een opkomst!

Datum: 
maa, 22/01/2018
Meer info bij: 
Foto Björn Siffer


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina