Skip to Content

Agenda

Victor Van de Walle (1849-1926). Lezing door Mw. Greet Geypen, schepen van de stad Mechelen

Over de geschiedenis van het liberalisme in Mechelen is weinig opzoekwerk verricht. In tegenstelling tot de geschiedenis van de socialistische en de katholieke stromingen bestaan er omzeggens geen naslagwerken over de Mechelse Liberale partij in de 19de en de eerste helft van de 20ste eeuw. Deze leemte vult Greet Geypen op met haar boek:"Liberalisme in Mechelen. Historische schets  van het liberalisme en de Liberale Partij in Mechelen van 1830 tot 1961".

Victor Van de Walle was één van de prominente liberale politici die in deze periode een lokaal mandaat combineerde en afwisselde met nationale politieke verantwoordelijkheid. Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de persoon Victor Van de Walle en wordt zijn politieke carrière gekaderd in het bredere verhaal van de Liberale Partij in Mechelen.

De lezing gaat zoals gewoonlijk door in de leeszaal van het Mechelse stadsarchief op de derde verdieping en is uitsluitend toegankelijk voor de leden van Kring en genodigden.

Spreker(s): 
Greet Geypen
Mw. Greet Geypen behaalde haar licentiediploma in Geschiedenis, met specialisatie Nieuwste Tijden, aan de Universiteit Gent in 1999 en volgde nadien nog Internationale Betrekkingen en Vergelijkende Politieke Wetenschappen in Louvain-la-Neuve. Ze is thans Mechels schepen van Openbare Werken en Landbouw.
Datum: 
woe, 26/05/2010
Uur: 
20.00 uur
Locatie: 
Leeszaal stadsarchief

Lezing: "Het Oud Oefenplein te Mechelen. Een casestudie."

 

Wijken, hoe klein ze geografisch ook mogen zijn, kunnen een opmerkelijk verhaal vertellen. Het Oud Oefenplein te Mechelen is hier een voorbeeld van. Tijdens de lezing wordt de focus niet alleen gelegd op de achtergrondgeschiedenis van de buurt. Een menswetenschappelijke analyse, gebaseerd op gegevens komende van een onderzoek dat in 2008-2009 werd verricht, maakt eveneens deel uit van de spreekbeurt. Hierbij wordt dieper ingegaan op de huidige huisvestingsmalaise en de aanwezige samenlevingsprocessen.

De lezing is enkel toegankelijk voor de leden van de Kring en hun genodigden.

 

Spreker(s): 
Veerle Pashley
Bachelor in de Orthopedagogie en master in de Criminologie. Ze is als onderzoekster verbonden aan de Vakgroep Criminologie (V.U.B.)
Datum: 
din, 27/04/2010
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, G. de Stassartstaat 145, 2800 Mechelen
Toegang: 
Leeszaal 3de verdieping

Weekend 19-21 maart 2010: Internationaal symposium "500 jaar beiaard".

In 2010 bestaat de beiaard 500 jaar. De oudste vermelding van een beiaardklavier dateert immers uit 1510.

Naar aanleiding van deze herdenking wordt in Mechelen van 19 - 21 maart 2010 een driedaags internationaal symposium gehouden. De organisatie gebeurt door de Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" vzw.

Onze Kring werkt mee aan de organisatie van dit symposium. 

Verder is er samenwerking met de Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard "Jef Denyn" vzw en de Erfgoedcel Mechelen.

Dit driedaags internationaal symposium zal plaatsvinden in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot, Van Beethovenstraat 8-10 in Mechelen.

Het programma van het symposium en het inschrijvingsformulier (in pdf) vindt u hierbij als bijlage, samen met de aankondiging van het orgelconcert in de Sint-Romboutskathedraal op vrijdag, 19 maart 2010 om 20.30 uur. Dit concert past in de viering van "500 jaar beiaard".

Inmiddels verscheen een artikel over de vieringen van 500 jaar beiaard in Mechelen (zie URL).

Datum: 
vri, 19/03/2010
In samenwerking met: 
Koninklijke Beiaardschool "Jef Denyn" vzw
In samenwerking met: 
Koninklijke Vereniging voor Toren en Beiaard "Jef Denyn" vzw
In samenwerking met: 
Erfgoedcel Mechelen
BijlageGrootte
Orgelconcert 19-3-2010.pdf733.31 KB
Programma Symposium.pdf94.04 KB
Symposium, nieuwe inschrijvingsvoorwaarden.pdf102.39 KB

Rondleiding in het voormalige Minderbroedersklooster

Rondleiding en kennismaking met het voormalige Minderbroedersklooster aan de Karmelietenstraat, thans omgebouwd tot Patershof met Hotel Martin's Patershof.

Spreker(s): 
Dan Jonckers
Hij is architect en stedenbouwkundige.
Datum: 
zat, 20/02/2010
Uur: 
15.00 uur
Locatie: 
Karmelietenstraat - Patershof - Afspraak in de foyer van het Hotel Martin's Patershof
Toegang: 
gratis


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina