Skip to Content

Agenda

Erfgoeddag, "Matinée Busleyden"

Onze Kring neemt deel aan de Erfgoeddag, die dit jaar in het teken van "Zorg" staat!
lezingencyclus

Programma:

• 13.00u: Mechelse Zendamateurs
Over korte golf, telegrafie en geneesmiddelen tijdens de grote overstroming van 1953.
• 13.45u: Hadewijch Masure
Armenzorg in Mechelen tussen 1200 en 1600
• 14.30u: Marcel Kocken
Een nieuw ziekenhuis voor Mechelen (in 1854)
• 15.15u: Herwig De Lannoy
Erfgoedzorg door het Mechels stadsbestuur in de 19de eeuw
• 16.00u: Bart Stroobants
De zorg voor meubelerfgoed
• 16.45u: Hans Le Compte
De Mechelse meubelmaker Eugeen Vanfleteren en zijn Welsche dichtersstoel van 1917

De lezingencyclus is vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden.

Experten uit diverse erfgoedorganisaties houden korte boeiende lezingen
Datum: 
zon, 23/04/2017
Uur: 
13u00 tot 17u00
Locatie: 
Hof van Busleyden; ingang via Sint-Jansstraat
Toegang: 
gratis
In samenwerking met: 
het Hof van Busleyden en de stad Mechelen

De "stad" Nekkerspoel

De lezing zoomt in op die levendige, historische wijk. De heraanleg van de straat, de renovatie van het stationsgebouw, de fietsostrade, het Nekkerpool zwembad en een stadspark zijn enkele van de nieuwe initiatieven die de laatste jaren genomen werden  voor de heroplevinig van de wijk Nekkerspoel.Een aantal van die ontwikkelingen zullen een impact hebben op het bodemarchief. Daarom is het nuttig om ook het verleden van Nekkerspoel eens terug onder de loep te nemen. De focus ligt daarbij op de periode voor 1578, toen Nekkerspoel grotendeels met de grond gelijk werd gemaakt tijdens de godsdienstoorlogen. Uit de omvangrijke hoeveelheid historische gegevens die nu beschikbaar is, komt Nekkerspoel naar voor als een kleine, haast volwaardige entiteit.

Spreker(s): 
Frank Kinnaer
Frank Kinnaer studeerde geschiedenis aan de Universiteit Gent. Sinds 2001 werkt hij voor de Archeologische Dienst van de Stad Mechelen.
Datum: 
din, 21/03/2017
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, Goswin de Stassartstraat 145, Mechelen
Toegang: 
Leeszaal, 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Mechelse pioniers in de fotografie (tussen 1860 en 1910)

 Rond 1840 situeert zich de oorsprong van de fotografie in België. Dit nieuwe medium werd enthousiast onthaald in de grootsteden. Niettemin treft men vanaf 1860 tot het einde van de eeuw een twintigtal gekende fotografen in Mechelen aan. Misschien zeggen de namen Pierre Koekkoek, Prosper Morren of Scheffermeyer u wel iets?


Heel wat fotografen trokken echter van de ene stad naar de andere, hetgeen verklaart waarom er ook heel wat buitenlanders in Mechelen actief waren. Even maken we nog een zijsprong naar de 20ste eeuw met de fotografen Louis Van Zeir en Leon Van Baelen. Het wordt een rijk geïllustreerde tocht door het Mechelen van lang geleden.

Spreker(s): 
Axel Vaeck
Axel Vaeck is bestuurslid van de Kring en als documentalist verbonden aan het Stadsarchief van Mechelen. Hij kon voor dit onderwerp putten uit de rijke fotocollectie van het Mechelse stadsarchief en andere weinig gekende archiefbronnen. Aangevuld met enkele pareltjes uit privé verzamelingen.
Datum: 
din, 21/02/2017
Uur: 
20u00
Locatie: 
Stadsarchief Mechelen, leeszaal 3de verdieping
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen

Algemene jaarvergadering; lezing en receptie.

Graag nodigen wij alle leden van de Kring uit op de Algemene Jaarvergadering, die stipt om 14u30 aanvangt.


Nadien (om 15u00) is er een lezing voor alle gegadigden onder de titel "Prof. dr. L. Th. Maes en de Grote Raad". In 1949 herdacht Mechelen "475 jaar Grote Raad in Mechelen". De belangrijkste persoon die hierbij betrokken was, was de jonge historicus en jurist Maes; een getogen en geboren Mechelaar die kort tevoren het wetenschappelijk boek "Mechelen, vijf Eeuwen Stedelijk Strafrecht" had gepubliceerd. Maes zou zich na 1949 verder met de geschiedenis en vooral met de betekenis van "het Parlement" blijven bezighouden. Wanneer in 1973 de 500ste verjaardag van het "Edict van Thionville" waarbij de Grote Raad werd opgericht, in Mechelen werd herdacht, zal hij opnieuw de spil vormen van het gebeuren. Aan de hand van foto's en filmfragmenten belicht Marcel Kocken de boeiende levensloop en de veelvuldige activiteiten van L. Theo Maes, misschien de laatste "homo universalis" in Mechelen?Tot slot nodigen wij de leden van de Kring uit op een receptie - ter gelegenheid van een nieuw en verrassend jaar - in de historische kelder ten Huize Michiels, Korenmarkt 8, vanaf 16u30.

Spreker(s): 
Marcel Kocken
Datum: 
zat, 21/01/2017
Uur: 
15u00
Locatie: 
Congres en Erfgoedcentrum Lamot
Toegang: 
langs de Haverwerf
In samenwerking met: 
het stadsbestuur van Mechelen


Bookmark deze website 
Bookmark deze pagina